Strona startowa

biedronka 1

"Nikt nie żyje dzięki sobie
i tylko dla siebie"
                  
ks. Jan Twardowski  
                                                  

 Orzeł

Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie grupowe NNW dla uczniów na rok szkolny 2013/2014 (od 01.09.2013 do 31.08.2014) w PZU S.A.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną zdarzenia powstałe zarówno w kraju jak i za granicą, 24h na dobę w trakcie roku szkolnego oraz wakacji i ferii. Zdarzenia, które powstały w: szkole w trakcie zajęć, w drodze do lub ze szkoły, podczas wycieczek, w życiu prywatnym (np. kolonii, obozów) a także powstałe w trakcie różnych zajęć pozalekcyjnych w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo, rekreacyjnie).


Wybrany wariant NNW obejmuje ubezpieczenie ucznia na sumę 12 000 PLN przy jednorazowej składce 70 PLN na rok (co daje nam raptem 5,83 zł/m-c). Uznany został za korzystniejszy od innych zaoferowanych i przyjmowanych do tej pory, z uwagi na możliwość odwołania się (jeśli zajdzie taka konieczność) od przyznanej kwoty odszkodowania przez ubezpieczyciela i domagania się ponownego rozpatrzenia doznanego uszczerbku na zdrowiu. Do chwili obecnej aktualne ubezpieczenie nie obejmowało takiej możliwości - ustalone były sztywne stawki % za dany uszczerbek na zdrowiu. Pojawiały się również sytuacje, w których tabele nie obejmowały uszkodzeń ciała a co za tym idzie nie było możliwości ustalenia, w jakim stopniu był to uszczerbek na zdrowiu, co w konsekwencji prowadzało do odmowy wypłaty odszkodowania. Wybrana oferta pozwala na elastyczną współpracę z ubezpieczycielem, która do tej pory nie była możliwa.

Świadczenia, objęte składką to:

- trwały uszczerbek na zdrowiu ( wg przyznanego % za świadczenie do 100% sumy ubezpieczenia, przy założeniu, że 1% uszczerbku= 1% sumy ubezpieczenia w tym przypadku to 1%=120 PLN)
- brak trwałego uszczerbku na zdrowiu - wypłacane jest jednorazowe świadczenie za sam fakt zaistnienia zdarzenia potwierdzonego wizytą lekarską w wysokości 1% sumy ubezpieczenia (np. skaleczenia czy mocne otarcia na ręce, nodze).
- koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, medycznych (związanych z zaistniałym zdarzeniem potwierdzonym przez lekarza na piśmie, w tym koszty odbudowy zębów stałych) do 25% sumy ubezpieczania na każde ze świadczeń.
- śmierć ubezpieczonego (wg tabeli zawartej w ogólnych warunkach ubezpieczenia) - 100% sumy ubezpieczenia.

Mamy nadzieję, iż wybrane ubezpieczenie spełni Państwa oczekiwania i nie sprawi żadnych problemów związanych z realizacją wypłaty odszkodowania. W razie jakichkolwiek pytań czy też problemów związanych z ubezpieczeniem Dyrekcja szkoły dysponuje numerami telefonów kontaktowych do agentów PZU, którzy chętnie pomogą i pokierują Państwa.

 
Dane szkoły
PSP w Komprachcicach
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Szkolna 18
46-070 Komprachcice
tel./fax 774647737
 psp_komprachcice@interia.pl
Dzwonki
1 lekcja 8:00 - 8:45
2 lekcja 8:55 - 9:40
3 lekcja 9:50 - 10:35
4 lekcja 10:45 - 11:30
5 lekcja 11:45 - 12:30
6 lekcja 12:40 - 13:25
7 lekcja 13:35 - 14:20
8 lekcja 14:30 - 15:15
9 lekcja 15:25 - 16:10
a wakacje już za...
Na skróty
Warto Zajrzeć

OSiR w Komprachcicach

Gimnazjum w Komprachcicach

img 02

Twitter Youtube MySpace Skype Vimeo